Protilátky značené nanočásticemi

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-2E3-41

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-2E3-41

Vaše cena: 30 250,00 Kč

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-3B6-3

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-3B6-3

Vaše cena: 30 250,00 Kč

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-4C6-37

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-4C6-37

Vaše cena: 30 250,00 Kč

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-5G3-19

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-5G3-19

Vaše cena: 30 250,00 Kč

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-5G3-51

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-5G3-51

Vaše cena: 30 250,00 Kč

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6B4-55

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6B4-55

Vaše cena: 30 250,00 Kč

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6B4-56

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6B4-56

Vaše cena: 30 250,00 Kč

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6B4-57

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6B4-57

Vaše cena: 30 250,00 Kč

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6D6-16

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6D6-16

Vaše cena: 30 250,00 Kč

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6D6-34

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6D6-34

Vaše cena: 30 250,00 Kč

Antibody labeled with nanoparticles-PdC-2E3-41

Antibody labeled with nanoparticles-PdC-2E3-41

Vaše cena: 30 250,00 Kč