Antibody labeled with nanoparticles Pd15c Goat-anti-Mouse

Antibody labeled with nanoparticles Pd15c Goat-anti-Mouse
Kód produktu: CEB-P-0314-1
Cena bez DPH: 25 000,00 Kč
Cena s DPH: 30 250,00 Kč

Varianty

Název: Kozí polyklonální protilátka proti myšímu imunoglobulinu navázaná na kubické paladiové nanočástice o velikosti 15 nm

Kat. #: CEB-P-0314-1

Package, u.a.: 1ml

Obsah:

 • Roztok purifikováné kozí polyklonální protilátky navázané na kubické paladiové nanočástice v pufru (PBS; 1% BSA; pH 7; 0,05% azid sodný, 0,1% Tween 20; 15% glycerol).
 • Objem 1ml

Popis:

 • Kozí polyklonální protilátka proti myšímu imunoglobulinu navázaná na kubické paladiové nanočástice o velikosti 15 nm.

Název protilátky: Goat anti-Mouse (GAM) IgG (H+L)

Aplikace:

 • Sekundární imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii.
 • Konjugáty by měly být naředěny 10x pufrem o složení PBS pH 7-8, 1% BSA, 0,1% Tween pro snížení nespecifického signálu a inkubovány 0,5 – 12 hodin podle typu vzorku.

Stabilita a skladování:

 • Skladujte ve tmě při 4-8°C, min. trvanlivost 6 měsíců. Skladovací teplota může krátkodobě (max. 10 hodin) dosáhnout až teploty 18°C.

Upozornění a varování:

 • Nikdy nesmí zmrznout!!!
 • Nevortexovat. Míchat pouze opatrným nasávání/vytlačováním do/ze špičky
 • Centrifugovat pouze minimálně, doporučeně pouze několikasekundovým pulzem do max. 1000 g.
 • Při použití doporučujeme odkládat do ledové tříště, případně do ledové vodní lázně.

Kontrola kvality:

 • Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována mikroskopicky. Viz validační protokol.