Zastupované společnosti

Výrobce Produkty WWW
Sekvenování nové generace bgitechsolutions.com

Vertikální elektroforézy

Horizontální elektroforézy

Příslušenství k elektroforézám

Systémy pro blotování

Reagence pro elektroforézu

www.hoeferinc.com
Široký výběr chemikálií www.amresco-inc.com

DNA mikroarraye

Proteinové arraye

Protilátkové arraye

www.microarrays.com

miRNA mikroarraye

Expresní mikroarraye

www.phalanxbiotech.com

Expresní mikroarraye

Zákaznické mikroarraye

www.mycroarray.com

Produkty pro tisk mikroarrayí

DNA mikroarraye

Proteinové mikroarraye

Reagencie a pomůcky pro mikroarraye

www.arrayit.com

Produkty výzkumu a vývoje společnosti KRD

www.krdlab.cz