Stručná historie

Společnost Central European Biosystems s.r.o. byla založena začátkem roku 2004 jako společnost zabývající se prodejem reagencií a přístrojů pro výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd, genetické diagnostiky a farmaceutické výroby. Od začátku byla nedílnou součástí společnosti i výzkumná a vývojová laboratoř. Společnosti si během let vydobyla renomé jako specialista na analýzy v oblasti genomiky - zpočátku hlavně mikroarrayové technologie.  Jedním s cílů, který se daří i úspěšně plnit je převádění výsledků VaV do výroby vlastních výrobků určených pro oblast molekulární biologie.

Společnost je partnerem významných výrobců laboratorní přístrojové techniky a reagencií. Mezi klienty patří výzkumná centra akademie věd, univerzity, nemocnice, farmaceutické a biomedicínské firmy.

Společnost průběžně sleduje trendy v aplikovaných oborech molekulárně biologických metod a výzkumu a stále přináší na trh produkty s vysokou přidanou hodnotou. Součástí nabídky společnosti není jen nabídka služeb a prodej, ale i aplikační podpora produktů a výzkumné spolupráce. Moderně vybavená laboratoř společnosti zařízená pro vlastní výzkum a vývoj nabízí spolupráci v oblastech aplikovaného biologického výzkumu. Společnost je odborným vzdělávacím partnerem škol a institucí v další přípravě studentů, ale i veřejnosti v moderních aplikacích molekulární biologie.

Protože se jedná o mimořádně konkurenční prostředí, portfolio produktů a služeb se neustále inovuje a rozšiřuje tak, aby bylo vyhověno aktuálním požadavkům trhu. Snahou je průběžně sledovat trendy v aplikovaných oborech molekulárně biologických metod a výzkumu a jako první přinášet na trh produkty s vysokou přidanou hodnotou. Důraz je kladen především na maximální snahu o profesionální, ale přitom individuální přístup k požadavkům zákazníka.

Politika kvality

Společnost CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS s.r.o. je zaměřena na biologický výzkum a vývoj v oblasti molekulární biologie, výrobu vlastních diagnostických souprav a poskytuje služby v oblasti expresního profilování a profilování genomu na různých platformách.

Vedení společnosti stanovilo následující politiku kvality:

  • Společnost dodržuje stanovené legislativní požadavky týkající se návrhu a vývoje, výroby a distribuce zdravotnických prostředků a neustále rozvíjí systém managementu kvality.

  • Společnost průběžně sleduje trendy v aplikovaných oborech molekulárně biologických metod a výzkumu a jejím cílem je přinášet na trh produkty s vysokou přidanou hodnotou.

  • Společnost neustále inovuje portfolio produktů a služeb a rozšiřuje jej tak, aby bylo vyhověno aktuálním požadavkům trhu. Důraz je kladen především na maximální snahu o profesionální, ale přitom individuální přístup k požadavkům zákazníka.

  • Společnost zajišťuje požadovanou kvalitu dodávaných surovin, zboží a služeb pomocí pečlivého výběru dodavatelů.

  • Společnost poskytuje možnost výzkumné spolupráce a aktivně se podílí na vzdělávacích programech v oboru molekulární biologie.

  • Všichni zaměstnanci společnosti se zavazují respektovat stanovené zásady systému managementu kvality a podílet se na jeho rozvoji.

  • Společnost neustále zvyšuje odbornou způsobilost a technickou zdatnost zaměstnanců.

Nabídka spolupráce

Jsme mladá rozvíjející se biotechnologická firma a uvítáme další partnery do našich projektů v oblasti genomiky, funkční genomiky a molekulárně biologických analýz. Je možná i mezinárodní spolupráce s našimi partnery v Maďarsku a na Slovensku.

Chcete mít pro svůj výzkum partnera v průmyslové sféře?

Kontaktujte nás na projects@cebiosys.com

 

Členství v odborných a zájmových společnost

Jsme členem Czech Bio - asociace biotechnologických společností ČR, z.s. p. o. https://www.czechbio.org/cs