Antibody labeled with nanoparticles-Pd10s_Goat-anti-Rabbit

Antibody labeled with nanoparticles-Pd10s_Goat-anti-Rabbit
Kód produktu: CEB-P-0318-1
Cena bez DPH: 25 000,00 Kč
Cena s DPH: 30 250,00 Kč

Varianty

Název: Kozí polyklonální protilátka proti králičímu imunoglobulinu navázaná na paladiové nanočástice o velikosti 10 nm

Kat. #: CEB-P-0318-1

Package, u.a.: 1ml, koncentrace protilátky 100μg/ml

Obsah:

roztok purifikováné kozí polyklonální protilátky navázané na paladiové nanočástice

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

>80% ve formě singletů, objem 1ml, koncentrace protilátky 100μg/ml

Popis:

kozí polyklonální protilátka proti králičímu imunoglobulinu

navázaná na sférické paladiové nanočástice o velikosti 10 nm

Název protilátky: Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) ML (min X Hu, Ms, Rat Sr Prot)

Aplikace:

Sekundární imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween

20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

Způsob přípravy:

Způsob přípravy protilátky: komerční, afinitně přečištěná protilátka

Způsob přípravy nanočástic: Pd nanočástice se připravují řízenou redukcí PdCl2 pomocí citratu sodneho.

Způsob vázaní protilátky na nanočástice: nekovalentní konjugace podle Geoghegan et al. (W.D.

Geoghegan et al., Immunol. Comm., 7, 1 (1978)). K separování konjugovaných nanočástic od volných

protilátek bylo použito odstředění při 15000-25000 g za použití glycerolového gradientu 20% - 10%

Stabilita a skladování:

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem

Kontrola kvality:

Specifita: testováno proti lidským proteinům (dle WB a IF)

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)