Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-5G3-19

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-5G3-19
Kód produktu: CEB-P-0305-1
Cena bez DPH: 25 000,00 Kč
Cena s DPH: 30 250,00 Kč

Varianty

Kat_CEB-P-0305-1_AgAu-5G3-19.pdf (168,2 kB)

Název: myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 5G3.E5.A8) navázaná na zlato-stříbrné nanočástice o velikosti 14 nm

Kat. #: CEB-P-0305-1

Package, u.a.: 1ml, koncentrace protilátky 150μg/ml

Obsah:

roztok purifikováné myší monoklonální protilátky navázané na zlato-stříbrné nanočástice

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

>80% ve formě singletů, objem 1ml, koncentrace protilátky 150μg/ml

Popis:

myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 5G3.E5.A8)

navázaná na zlato-stříbrné nanočástice o velikosti 14 nm

Název hybridomové linie: 5G3.E5.A8

Aplikace:

Přímé imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween

20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

Způsob přípravy:

Způsob přípravy protilátky: imunizace myší směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a

inkubaci s DNázou I)

Způsob přípravy nanočástic: AgAu nanočástice se připravují řízenou redukcí rozpustných solí stříbra a

zlata. V prvním kroku se připraví stříbrné středy nanočástic (kontrolovaná redukce AgNO3 pomocí

NaBH4) a ve druhém kroku se stříbrné středy nanočástic obalí zlatou vrstvou (kontrolovaná redukce

HAuCl4 pomocí (NH2OH)2•H2SO4)

Způsob vázaní protilátky na nanočástice: nekovalentní konjugace podle Geoghegan et al. (W.D.

Geoghegan et al., Immunol. Comm., 7, 1 (1978)). K separování konjugovaných nanočástic od volných

protilátek bylo použito odstředění při 15000-25000 g za použití glycerolového gradientu 20% - 10%

Stabilita a skladování:

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem

Kontrola kvality:

Specifita: cytokeratin 18, 45 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována)

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)