Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6B4-56

Antibody labeled with nanoparticles-AgAu-6B4-56
Kód produktu: CEB-P-0308-1
Cena bez DPH: 25 000,00 Kč
Cena s DPH: 30 250,00 Kč

Varianty

Kat_CEB-P-0308-1_AgAu-6B4-56.pdf (168,1 kB)

Název: Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6B4.E9.B6) navázaná na zlato-stříbrné nanočástice o velikosti 14 nm

Kat.#: CEB-P-0308-1

Název hybridomové linie: 6B4.E9.B6

Isotyp: IgM

Specifita: cytokeratin 18, 45 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována)

Způsob přípravy protilátky: imunizace myší směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I)

Způsob přípravy nanočástic:

AgAu nanočástice se připravují řízenou redukcí rozpustných solí

stříbra a zlata. V prvním kroku se připraví stříbrné středy nanočástic (kontrolovaná redukce

AgNO3 pomocí NaBH4) a ve druhém kroku se stříbrné středy nanočástic obalí zlatou vrstvou

(kontrolovaná redukce HAuCl4 pomocí (NH2OH)2•H2SO4). Obr. 1

Způsob vázaní protilátky na nanočástice:

nekovalentní konjugace podle standartních postupů.

K odseparování konjugovaných nanočástic od volných protilátek se používá odstředění při

15000-25000 g za použití glycerolového gradientu 20%/10%. Přítomnost navázaných protilátek

byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE).

Aplikace: Přímé imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii

Forma:

roztok purifikováné myší monoklonální protilátky navázané na zlatostříbrné

nanočástice v pufru (PBS, 1%BSA, pH 8,5)