Antibody labeled with nanoparticles-Pd10s_Goat-anti-Mouse

Antibody labeled with nanoparticles-Pd10s_Goat-anti-Mouse
Kód produktu: CEB-P-0317-1
Cena bez DPH: 25 000,00 Kč
Cena s DPH: 30 250,00 Kč

Varianty

Název: Kozí polyklonální protilátka proti myšímu imunoglobulinu navázaná na sférické paladiové nanočástice o velikosti 10 nm

Kat. #: CEB-P-0317-1

Package, u.a.: 1ml, koncentrace protilátky 100μg/ml

Obsah:

Roztok purifikováné kozí polyklonální protilátky navázané na paladiové nanočástice

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný).

>80% ve formě singletů, objem 1ml, koncentrace protilátky 100μg/ml.

Popis:

Kozí polyklonální protilátka proti myšímu imunoglobulinu

navázaná na sférické paladiové nanočástice o velikosti 10 nm.

Název protilátky: Goat anti-Mouse (GAM) IgG (H+L)

Aplikace:

Sekundární imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii.

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween

20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku.

Způsob přípravy:

Způsob přípravy protilátky: komerční, afinitně přečištěná protilátka.

Způsob přípravy nanočástic: Pd nanočástice se připravují řízenou redukcí PdCl2 pomocí citratu sodneho.

Způsob vázaní protilátky na nanočástice: nekovalentní konjugace podle Geoghegan et al. (W.D.

Geoghegan et al., Immunol. Comm., 7, 1 (1978)). K separování konjugovaných nanočástic od volných

protilátek bylo použito odstředění při 15000-25000 g za použití glycerolového gradientu 20% - 10%.

Stabilita a skladování:

Skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců.

Nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem.

Kontrola kvality:

Specifita: testováno proti lidským proteinům (dle WB a IF).

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE).