Expresní profilování

Expresní profilování genů pomocí mikroarrayí: Agilent, Exiqon, Microarrays Inc., Phalanx, MYcroarray

Expresní profilování představuje měření aktivity (exprese) tisíců genů najednou za účelem vytvoření obrazu o buněčné funkci. Pomocí expresního profilování se sleduje vliv různých experimentálních podmínek na genovou expresi. Expresní profily dokáží např. rozlišit aktivně se dělící buňky, anebo ukázat, které buňky reagují na působení různých látek včetně léčiv.

 

Typický pracovní postup provedení analýzy

 

www.microarrays.com

www.phalanxbiotech.com/main.php

www.ogt.co.uk/

www.chem.agilent.com/en-US/Products/reagents/microarrays/Pages/default.aspx/

www.mycroarray.com