Sure-MeDIP II with agarose beads and Mse I

Sure-MeDIP II with agarose beads and Mse I
Kód produktu: CEB-P-0435-4
Cena bez DPH: 16 000,00 Kč
Cena s DPH: 19 360,00 Kč

MeDIP v8 2_MseI_AgaroseBeads.pdf (1,1 MB)

Sure-MeDIP I kit obsahuje reagencie na provedení 25 rxn (plus 1rxn optimalizace štěpení Mse I). Kit je rozdělen do dvou částí, jedna je distribuovaná při RT a druhá na suchém ledu. Kit obsahuje i purifikační modul ve formě kolonek. Při řádném skladování je garantována funkčnost všech složek kitu do 1 roku od data dodání.