PINK PROTEIN LADDER – ready to use

PINK PROTEIN LADDER – ready to use
Kód produktu: CEB-P-0111-250
Cena bez DPH: 1 490,00 Kč
Cena s DPH: 1 803,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Varianty

 

Název: Pink Protein Ladder

Kat.č. #: CEB-P-0111-250

Obsah:

0,1 – 0,4 mg/ml každého jednotlivého proteinu rozpuštěno v pufru (20mM Tris-fosfát, 2% SDS, 10 mM dithiotreitol, 3,6 M močovina, 15% glycerol (pH 7,5)).

Popis:

Pink Protein Ladder obsahuje 11 předbarvených proteinů pokrývajících velikostní rozmezí 10 až 175 kDa.  8 proteinů obsahuje kovalentně navázanou růžovou barvičku. Tři proteiny slouží jako referenční a   obsahují modrou barvičku (10, 40 a 90 kDa). Velikosti odpovídají migraci na SDS-PAGE s použitím Tris-glycinového pufru.

Koncentrace:

0,1 – 0,4 mg/ml každého jednotlivého proteinu

Počet bandů: 11

Použití:

 Doporučené použití 5 μl na jamku při použití 10ti jamkového minigelu

Stabilita a skladování:

3 měsíce při 4°C; 24 měsíců při -20°C

Kontrola kvality:

Na zkušební SDS-PAGE byly detekovány všechny bandy.