CEB-P-0461-500 New Black Protein Ladder - ready to use

CEB-P-0461-500 New Black Protein Ladder - ready to use
  • Výrobce: Central European Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: CEB-P-0461-500
Kód produktu: CEB-P-0461-500
Cena bez DPH: 3 750,00 Kč
Cena s DPH: 4 537,50 Kč
Dostupnost: Skladem

Varianty

Název: New Black Protein Ladder

Kat.č. #: CEB-P-0461-500

Obsah:

Přibližně 0,1 – 0,4 mg/ml každého proteinu v nanášecím pufru (62,5 mM Tris-fosfát pH 7,5, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM močovina a 33% (v/v) Glycerol).

Popis:

New Black Protein Ladder obsahuje 10 předbarvených proteinů pokrývajících velikostní rozmezí 6,5 až 270 kDa. 7 z 10 proteinů je značeno modrým chromoforem. Tři protein slouží jako referenční a obsahují kovalentně navázanou zelenou barvičku (50 kDa) nebo červenou barvičku (30 a 270 kDa). Velikosti odpovídají migraci na SDS-PAGE s použitím Tris-glycinového pufru.

Koncentrace:

0,1 – 0,4 mg/ml každého jednotlivého proteinu.

Počet bandů: 10

Použití:

Doporučené použití 5 µl na jamku při použití 10-ti jamkového minigelu.

Stabilita a skladování:

až 2 týdny při pokojové teplotě, 3 měsíce při 4 °C a 24 měsíců při -20 °C

Kontrola kvality:

Na zkušební SDS-PAGE byly detekovány všechny bandy.