CEB-P-0442-50 DNA integrity testing kit 50 rxn

CEB-P-0442-50 DNA integrity testing kit 50 rxn
  • Výrobce: Central European Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: CEB-P-0442-50
Kód produktu: CEB-P-0442-50
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

DNA integrity testing kit v3.1-50rxn.pdf (579,3 kB)

Pro posouzení integrity DNA, např. pro odhad úspěšnosti PCR amplifikace či použití v mikroarrayových experimentech, se doporučuje provést kontrolní PCR pomocí pěti primer párů odpovídající délce fragmetů 100bp, 200bp, 300bp, 400bp a 600bp. Následným vyhodnocením jak pomocí qPCR a/nebo gelové elektroforézy se analyzují odpovídající produkty PCR. Přítomnost pěti různých kontrolních PCR produktů, v rozmezí 100 bp až 600 bp, lze vyhodnotit jako vhodný ukazatel pro stupeň fragmentace DNA a tedy i pro použití v dalších aplikacích.

Kit na stanovení integrity DNA obsahuje reagencie na provedení 50 reakcí.

550 µl   CEB SYBR Premix (2x)

11 µl     PP 100 bp (8 µM)

11 µl     PP 200 bp (8 µM)

11 µl     PP 300 bp (8 µM)

11 µl     PP 400 bp (8 µM)

11 µl     PP 600 bp (16 µM)