Control primers – PP 100bp 40 rxn

Control primers – PP 100bp 40 rxn
Kód produktu: CEB-P-0443-40
Cena bez DPH: 123,97 Kč
Cena s DPH: 150,00 Kč

Control Primers 100bp manual v2.pdf (494,5 kB)

Pro posouzení integrity DNA, např. pro odhad úspěšnosti PCR amplifikace či použití v mikroarrayových experimentech, se doporučuje provést kontrolní PCR pomocí pěti primer párů odpovídající délce fragmetů 100bp, 200bp, 300bp, 400bp a 600bp. Následným vyhodnocením jak pomocí qPCR a/nebo gelové elektroforézy se analyzují odpovídající produkty PCR. Přítomnost pěti různých kontrolních PCR produktů, v rozmezí 100 bp až 600 bp, lze vyhodnotit jako vhodný ukazatel pro stupeň fragmentace DNA a tedy i pro použití v dalších aplikacích.

Control Primers - PP 100 bp obsahuje jeden primer pár na provedení 40 PCR reakcí.

44 µl     PP 100 bp (8 µM)