CEP-P-0464-1000 Simple Taq DNA Polymerase

CEP-P-0464-1000 Simple Taq DNA Polymerase
  • Výrobce: Central European Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: CEP-P-0464-1000
Akční nabídka
Kód produktu: CEP-P-0464-1000
Původní cena: 3 025,00 Kč
Cena bez DPH: 1 875,00 Kč
Cena s DPH: 2 268,75 Kč
Ušetříte: 756,25 Kč (25%)

Varianty

Simple Taq DNA Polymerase (CEB) je jednoduchá specifická reakční směs pro PCR a další aplikace molekulární biologie. Polymeráza je získána purifikací z E.coli exprimující gen DNA polymerázy bakteriálního kmene Thermus aquaticus, má 5 '→ 3' DNA polymerázovou a 5 '→ 3' exonukleázovou aktivitu, postrádá 3 '→ 5' exonukleázovou aktivitu. Enzym sestává z jediného polypeptidu s molekulovou hmotností přibližně 94 kDa. 

 Vzorky zdarma 

Vlastnosti:

  • Obsahuje optimalizované reagencie: Simple Taq DNA polymerázu a 10X PCR pufr
  • Tepelně stabilní
  • Ideální pro rutinní PCR aplikace, microarray analýzu a jiné