CEB-P-0502-500 Next Generation DNA dyes

CEB-P-0502-500 Next Generation DNA dyes
  • Výrobce: Central European Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: CEB-P-0502-500
Kód produktu: CEB-P-0502-500
Cena bez DPH: 4 900,00 Kč
Cena s DPH: 5 929,00 Kč

Varianty

Next Generation DNA dyes                                 

Popis

Next Generation DNA dyes je barvivo nové generace vázající DNA, které zajišťuje vysokou citlivost a kvalitu. V porovnání s Etidium bromidem (EtBr) je Next Generation DNA dyes mnohem citlivějším DNA barvivem pod UV transiluminací a je jedním z nejcitlivějších barviv pro detekci dsDNA na agarózovém gelu. Barvivo je navrženo pro potřeby PCR (inhibice PCR, stabilita, fluorescenční spektrum barviva). Toto barvivo nové generace přináší spolehlivější a bezpečnější využití pro uživatele, jelikož obarvený gel lze vizualizovat pomocí transiluminátoru s modrým světlem, čímž se předchází riziku poškození kůže/očí a také se snižuje vedlejší účinky modifikace DNA způsobené UV světlem.

Vlastnosti:

  • Vysoká citlivost (citlivější než EtBr pod UV)
  • Lze vizualizovat modrým světlem
  • Přibližná maxima excitace / emise fluorescence: 497 / 524 nm
  • Skladování: -20°C až 12 měsíců
  • Balení obsahuje 500 µl (20,000X v DMSO)  
  • 1:20,000 ředění v TE / TAE / TBE pufr