CEB-P-0498-1 Safe DNA Fluorescent Stain Buffer

CEB-P-0498-1 Safe DNA Fluorescent Stain Buffer
 • Výrobce: Central European Biosystems
 • Kat. číslo výrobce: CEB-P-0498-1
Kód produktu: CEB-P-0498-1
Cena bez DPH: 1 500,00 Kč
Cena s DPH: 1 815,00 Kč

Varianty

Safe DNA Fluorescent Stain Buffer

Popis:

Safe DNA Fluorescent Stain Buffer je nemutagenní fluorescenční činidlo, které umožňuje okamžitou vizualizaci DNA bendů po osvětlení agarózových gelů na BluPAD Dual LED Blue/White Light Transilluminator nebo UV Transilluminator. Bezpečný DNA fluorescenční barvicí pufr, dodávaný v 6X DNA Loading Buffer, se používá k přípravě DNA markerů a vzorků pro nanášení na agarózové nebo polyakrylamidové gely. Obsahuje tři sledovací barviva (bromfenolovou modř, Xylenový kyanol FF a Oranžový G) pro vizuální sledování migrace DNA během elektroforézy a pro detekci dvouřetězcové DNA (dsDNA), jednořetězcové DNA (ssDNA) a RNA již při 0,14 ng DNA, čímž se stává nejcitlivějším barvivem dostupným na trhu. Doporučená nejmenší hmotnost DNA vzorku je 50 ng (nezpůsobuje žádný zjevný posun v migračním poli). Je ideální alternativou k Ethidium bromidu, která není nebezpečná pro životního prostředí a splňuje místní předpisy o biologické bezpečnosti / postupy OSN / cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Vlastnosti:

 • Bezpečný - nepřítomnost mutagenity
 • Nízký dopad na životní prostředí - bez znečištění vody (v souladu s normami zákona o čistotě vody)
 • Citlivost - vysoký stupeň citlivosti jako u Ethidium bromidu
 • Praktičnost – dodáváno ve formátu připraveno k použití (RTU)
 • Rychlost - žádné požadavky na odbarvení, nízká hodnota pozadí
 • Kompatibilita - k detekci signálu použijte modré světlo nebo UV záření. Široký rozsah kompatibility
 • Ekonomické - není nebezpečný. Nevyžaduje žádné opatření jako je nakládání s nebezpečným odpadem
 • Skladování - 4°C až 12 měsíců; -20°C až 24 měsíců; chránit před světlem
 • Obsahuje 3 stopovací barviva - bromfenolová modř, Xylen Cyanol FF a Orange G