CEB-P-0460-500 1Kb PLUS DNA Ladder - ready to use

CEB-P-0460-500 1Kb PLUS DNA Ladder - ready to use
  • Výrobce: Central European Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: CEB-P-0460-500
Kód produktu: CEB-P-0460-500
Cena bez DPH: 1 500,00 Kč
Cena s DPH: 1 815,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Varianty

Název: 1Kb PLUS DNA Ladder

Kat.č. #: CEB-P-0460-500

Obsah:

Fenol/chloroformová extrakce PCR produktů a plazmidové dsDNA stěpené odpovídajícími restrikčními enzymy, rozpuštěno v 10mM Tris-HCl a 1 mM EDTA (pH 8,0).

Popis:

Unikátní kombinace 13 fragmentů (PCR produktů a plazmidové DNA stěpené odpovídajícími restrikčními enzymy), vhodných jako velikostní standardy při agarové elektroforéze. Rozmení fragmentů je 100 - 10 000 párů bází. Bandy 1000 a 3000 bp slouží jako referenční a vykazují vyšší intenzitu při obarvení. Na obrázku je uvedena i hmotnost fragmentu (při 0,5 μg nanášce) pro přibližné určení hmotnosti testované DNA na základě porovnání intenzit signálu srovnatelných velikostí.

Počet bandů: 13

Použití:

Doporučené použití 5 μl na jamku, obsahuje Bromophenol Blue jako stopovací kontrolu

Stabilita a skladování:

6 měsíců při 25°C; 24 měsíců při -20°C

Kontrola kvality:

Na zkušební agarózové elektroforéze byly detekovány všechny bandy. Nebyly detekovány žádné nukleázy.