CEB-P-0105-500 50BP DNA LADDER – ready to use

CEB-P-0105-500 50BP DNA LADDER – ready to use
  • Výrobce: Central European Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: CEB-P-0105-500
Kód produktu: CEB-P-0105-500
Cena bez DPH: 1 500,00 Kč
Cena s DPH: 1 815,00 Kč
Dostupnost: Skladem

Varianty

Název: 50bp DNA Ladder

Kat.č. #: CEB-P-0105-500

Obsah:

Fenol/chloroformová extrakce PCR produktů a plazmidové dsDNA stěpené odpovídajícími restrikčními enzymy, rozpuštěno v 10mM Tris-HCl a 1 mM EDTA (pH 8,0).

Popis:

Unikátní kombinace 17 fragmentů (PCR produktů a plazmidové DNA stěpené odpovídajícími restrikčními enzymy), vhodných jako velikostní standardy při agarové elektroforéze. Rozmení fragmentů je 50-1500 párů bází. Bandy 200 a 500 bp slouží jako referenční a vykazují vyšší intenzitu při obarvení. Na obrázku je uvedena i hmotnost fragmentu (při 0,5 μg nanášce) pro přibližné určení hmotnosti testované DNA na základě porovnání intenzit signálu srovnatelných velikostí.

Koncentrace: 112 μg/ml

Počet bandů: 17

Použití:

Doporučené použití 5 μl na jamku, obsahuje Orange G jako stopovací kontrolu

Stabilita a skladování:

12 měsíců při 4°C; 24 měsíců při -20°C

Kontrola kvality:

Na zkušební agarózové elektroforéze byly detekovány všechny bandy. Nebyly detekovány žádné nukleázy.