CEB-P-0110-250 BLUE PROTEIN LADDER – ready to use

CEB-P-0110-250 BLUE PROTEIN LADDER – ready to use
  • Výrobce: Central European Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: CEB-P-0110-250
Akční nabídka
Kód produktu: CEB-P-0110-250
Původní cena: 3 630,00 Kč
Cena bez DPH: 2 250,00 Kč
Cena s DPH: 2 722,50 Kč
Ušetříte: 907,50 Kč (25%)
Dostupnost: Skladem

Varianty

 

Název: Blue Protein Ladder

Kat.č. #: CEB-P-0110-250

Obsah:

0,1 – 0,4 mg/ml každého jednotlivého proteinu rozpuštěno v pufru (20mM Tris-fosfát, 2% SDS, 10 mM dithiotreitol, 3,6 M močovina, 15% glycerol (pH 7,5)).

Popis:

Blue Protein Ladder obsahuje 13 předbarvených proteinů pokrývajících velikostní rozmezí 3,5 až 245 kDa.  11 proteinů obsahuje kovalentně navázanou modrou barvičku. Dva proteiny slouží jako referenční a   obsahují zelenou barvičku (25 kDa) nebo červenou barvičku (75 kDa). Velikosti odpovídají migraci na SDS-PAGE s použitím Tris-glycinového pufru.

Koncentrace:

0,1 – 0,4 mg/ml každého jednotlivého proteinu

Počet bandů: 13

Použití:

Doporučené použití 5 μl na jamku při použití 10ti jamkového minigelu

Stabilita a skladování:

3 měsíce při 4°C; 24 měsíců při -20°C

Kontrola kvality:

Na zkušební SDS-PAGE byly detekovány všechny bandy.