Antibody labeled with nanoparticles-PdS-6B4-57

Antibody labeled with nanoparticles-PdS-6B4-57
Kód produktu: CEB-P-0420-1
Cena bez DPH: 25 000,00 Kč
Cena s DPH: 30 250,00 Kč

Varianty

Kat_CEB-P-0420-1PdS-6B4-57.pdf (154,6 kB)

Název: Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6B4.E9.B12) navázaná na sférické paládiové nanočástice o velikosti 10 nm

Kat. #: CEB-P-0420-1

Package, u.a.: 1ml, koncentrace protilátky 150μg/ml

Obsah:

Roztok purifikováné myší monoklonální protilátky navázané na sférické paládiové nanočástice

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

>80% ve formě singletů, objem 1ml, koncentrace protilátky 150μg/ml.

Popis:

Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 6B4.E9.B12)

navázaná na sférické paládiové nanočástice o velikosti 10 nm.

Název hybridomové linie: 6B4.E9.B12

Aplikace:

Přímé imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii.

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl, pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku.

Způsob přípravy:

Způsob přípravy protilátky: imunizace myší směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I).

Způsob přípravy nanočástic: Pd nanočástice se připravují řízenou redukcí Na2PdCl4 pomocí askorbátu.

Způsob vázaní protilátky na nanočástice: nekovalentní konjugace podle Geoghegan et al. (W.D.

Geoghegan et al., Immunol. Comm., 7, 1 (1978)). K separování konjugovaných nanočástic od volných

protilátek bylo použito odstředění při 15000-25000 g za použití glycerolového gradientu 20% - 10%.

Stabilita a skladování:

Skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců.

Nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem.

Kontrola kvality:

Specifita: cytokeratin 18, 45 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována).

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE).