Ab_elF3-9-biotin_klon1F5

Ab_elF3-9-biotin_klon1F5
  • Záruka (měsíců): 12
Kód produktu: CEB-P-0319-1
Cena bez DPH: 14 900,00 Kč
Cena s DPH: 18 029,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

Varianty

Kat_CEB-P-0319-1_Ab_elF3-9-biotin_klon1F5.pdf (89,1 kB)

Název: Anti-Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 9 (eIF3-9): biotinylovaná myší monoklonální protilátka (klon 1F5)

Kat. #: CEB-P-0319-1

Obsah:

roztok biotinylované purifikováné myší monoklonální protilátky izotyp IGM

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

Popis:

Myší monoklonální protilátka proti eIF3-9 (klon 1F5). Komplex podjednotek faktoru iniciace translace elF3 umožňuje vazbu ribosomální podjednotky 40S k 5´ konci mRNA. Na povrch protilátky je nakonjugován biotin, který umožňuje přes streptavidin pevnou vazbu dalších faktorů.

Název hybridomové linie: 1F5

Aplikace:

Imunofluorescence, Western blotting, ELISA

Umožňuje vazbu jakéhokoliv kofaktoru navázaného na streptavidin. Např. přímé imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii v případě konjugace se streptavidinem vázající barvičku.

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

Způsob přípravy:

Způsob přípravy protilátky: imunizace myši směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I); zahuštění supernantantu pomocí Vivaflow 200 (Sartalex); purifikace na agarózové matrici pomocí proteinu L; biotinylováno pomocí Biotin-NHS (N-Hydroxysuccinimide) esterů s PEG raménkem vazbou na amino skupiny protilátky;

Stabilita a skladování:

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem

Kontrola kvality:

Specifita: eIF3-9, 116 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována); ELISA

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)

Biotinylace kontrolována HABA testem.