Ab_Cytokeratin18_keratin17-biotin_klon5E1.2

Ab_Cytokeratin18_keratin17-biotin_klon5E1.2
  • Záruka (měsíců): 12
Kód produktu: CEB-P-0333-1
Cena bez DPH: 15 000,00 Kč
Cena s DPH: 18 150,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

Varianty

Kat_CEB-P-0333-1_ Ab_Cytokeratin18_keratin17-biotin_klon5E1.2.pdf (212 kB)

Název: Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (2 transkripční varianty) a keratinu 17 (klon 5E1.2)

Kat. #: CEB-P-0333-1

Obsah:

roztok biotinylované purifikováné myší monoklonální protilátky izotyp IGG

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný)

Popis:

Myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 a keratinu 17 (klon 5E1.2). Cytokeratiny jsou intermediární filamenty přítomny v epiteliálních buňkách. Na povrch protilátky je nakonjugován biotin, který umožňuje přes streptavidin pevnou vazbu dalších faktorů.

Název hybridomové linie: 5E1.2

Aplikace:

Imunofluorescence, Western blotting, ELISA

Slouží ke studiu cytoskeletárních proteinů. Umožňuje vazbu jakéhokoliv kofaktoru navázaného na streptavidin. Např. přímé imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii v případě konjugace se streptavidinem vázající barvičku.

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

Způsob přípravy:

Způsob přípravy protilátky: imunizace myši směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I); zahuštění supernantantu pomocí Vivaflow 200 (Sartalex); purifikace na agarózové matrici pomocí proteinu L; biotinylováno pomocí Biotin-NHS (N-Hydroxysuccinimide) esterů s PEG raménkem vazbou na amino skupiny protilátky.

Stabilita a skladování:

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitolem

Kontrola kvality:

Specifita: cytokeratin 18, 45 kDa a keratin 17, 48 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována); ELISA

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)

Biotinylace kontrolována HABA testem.