Ab_Cytokeratin18-biotin_klon2E3-H3-F2

Ab_Cytokeratin18-biotin_klon2E3-H3-F2
  • Záruka (měsíců): 12
Kód produktu: CEB-P-0322-1
Cena bez DPH: 14 900,00 Kč
Cena s DPH: 18 029,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

Varianty

Kat_CEB-P-0322-1_Ab_Cytokeratin18-biotin_klon2E3.H3.F2.pdf (91,5 kB)

Název: Biotinylovaná myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 2E3.H3.F2)

Kat. #: CEB-P-0322-1

Obsah:

roztok biotinylované purifikováné myší monoklonální protilátky izotyp IGM

v pufru (PBS; 1% BSA; pH 8,5; 0,05% azid sodný

Popis:

myší monoklonální protilátka proti cytokeratinu 18 (klon 2E3.H3.F6). Cytokeratiny jsou intermediární filamenty přítomny v epiteliálních buňkách. Na povrch protilátky je nakonjugován biotin, který umožňuje přes streptavidin pevnou vazbu dalších faktorů.

Název hybridomové linie: 2E3.H3.F2

Aplikace:

Slouží ke studiu cytoskeletárních proteinů. Umožňuje vazbu jakéhokoliv kofaktoru navázaného na streptavidin. Např. přímé imunoznačení na ultratenkých řezech pro elektronovou mikroskopii v případě konjugace se streptavidinem vázající barvičku.

Konjugáty by měly být naředěny pufrem (5-100x) o složení 0,5 M NaCl , pH 6-8, 0.1% BSA, 0.05% Tween 20 a 50% FBS pro snížení nespecifického signál a inkubujte 0.5 – 12 hod podle typu vzorku

Způsob přípravy:

Způsob přípravy protilátky: imunizace myši směsí skeletálních proteinů z buněk HeLa (po jejich lyzaci a inkubaci s DNázou I); zahuštění supernantantu pomocí Vivaflow 200 (Sartalex); purifikace na agarózové matrici pomocí proteinu L; biotinylováno pomocí Biotin-NHS (N-Hydroxysuccinimide) esterů s PEG raménkem vazbou na amino skupiny protilátky;

Stabilita a skladování:

skladujte ve tmě při 2-6°C, min. trvanlivost 12 měsíců

nepoužívejte v reakcích s β-mercaptoethanolem nebo dithiothreitole

Kontrola kvality:

Specifita: cytokeratin 18, 45 kDa (dle WB a IF, isoforma nespecifikována); ELISA

Přítomnost navázaných protilátek byla kontrolována pomocí proteinové elektroforézy (SDS PAGE)

Biotinylace kontrolována HABA testem.