CEB-P-0106-250 100BP DNA LADDER – ready to use

CEB-P-0106-250 100BP DNA LADDER – ready to use
  • Výrobce: Central European Biosystems
  • Kat. číslo výrobce: CEB-P-0106-250
Kód produktu: CEB-P-0106-250
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

Varianty

 

Název: 100bp DNA Ladder

Kat.č. #: CEB-P-0106-250

Obsah:

Fenol/chloroformová extrakce PCR produktů a plazmidové dsDNA stěpené odpovídajícími restrikčními enzymy, rozpuštěno v 10mM Tris-HCl a 1 mM EDTA (pH 8,0).

Popis:

Unikátní kombinace 11 fragmentů (PCR produktů a plazmidové DNA stěpené odpovídajícími restrikčními enzymy), vhodných jako velikostní standardy při agarové elektroforéze. Rozmení fragmentů je 100-1500 párů bází. Bandy 500 a 1500 bp slouží jako referenční a vykazují vyšší intenzitu při obarvení. Na obrázku je uvedena i hmotnost fragmentu (při 0,5 μg nanášce) pro přibližné určení hmotnosti testované DNA na základě porovnání intenzit signálu srovnatelných velikostí.

Koncentrace: 100 μg/ml

Počet bandů: 11

Použití:

Doporučené použití 5 μl na jamku, obsahuje Orange G a xylen cyanol FF jako stopovací kontrolu.

Stabilita a skladování:

6 měsíců při 25°C; 24 měsíců při -20°C

Kontrola kvality:

Na zkušební agarózové elektroforéze byly detekovány všechny bandy. Nebyly detekovány žádné nukleázy.