Od 1.11.2013 jsme oficiálním poskytovatelem služeb sekvenování nové generace od společnosti BGI Tech

17.11.2013 08:55

Přehled služeb v angličtině: https://www.bgitechsolutions.com/service/cat-329-329.html

Další informace a objednání: lab@cebiosys.comtel.: 603 164 254

Zpět